Közreműködő szervezetek adatai, illetékességi területe és alapfeladatai
Megnevezése:  Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Hivatalos megnevezése:  Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Rövidítése: BFNPI
Angol megnevezése:
Balaton Uplands National Park Directorate
Német megnevezése:
Nationalparkdirektion Balaton-Oberland
Székhelye: 8200 Veszprém Vár u. 31.
Igazgató: Balogh László
Telephelyek:  
Postacím:
Csopak Kossuth u. 16.
Telefonszám: (87) 555-260
Fax: (87) 555-261
Kapcsolattartó személy e-mail címe: 
Internet: www.bfnpi.hu

A Balaton – felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
illetékességi területe és alapfeladatai

Illetékességi területe:
A Balaton – felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területe kiterjed Veszprém és Zala megye területére, valamint Somogy megye területén a Balaton – felvidéki Nemzeti Park részét képező Kis – Balaton területe Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Főnyed, Sávoly, Szőkedencs, Vörs községhatárokban. 

Alapfeladatai:
A Balaton – felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságok állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: ellátja a természetvédelmi oltalom alatt nem álló tájak védelmével kapcsolatos feladatokat; közreműködik az erdővagyon védelmi tevékenységében; közreműködik a természetvédelmi szempontból nem védetté nyilvánított természetes  növény- és állatvilág, valamint génkészleteik védelmében; előkészíti a területek védetté nyilvánítását; megállapítja és nyilvántartja az egyedi tájértékeket; figyelemmel kíséri a természet és az élővilág állapotát; szervezi és irányítja az Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatát; működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszereket; együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel, együttműködik  a környezetvédelmi, területfejlesztési feladatokat ellátó szervekkel és a helyi önkormányzatokkal; ellátja a vagyonkezelői feladatokat a kincstári vagyonkörbe tartozó, vagyonkezelésben lévő védett természeti területek és védett természeti értékek tekintetében; ellátja a védett természeti értékek, a védett természeti területek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos  feladatokat; részt vesz a helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek egyeztetési eljárásaiban; természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint idegenforgalmi létesítményeket tart fenn, és működtet; közreműködik a természetvédelmi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési  tevékenységekben. 

Közreműködése a tájékoztató rendszerben:
A Nemzeti Park Igazgatóság adatokat szolgáltat a Balaton környékének természeti állapotáról. Tájékoztat az Igazgatóság kezelésében lévő bemutató és oktatóhelyekről, mint a környék megismerését elősegítő objektumokról. A környezeti tudatosságot növelő programokat propagál.