Közreműködő szervezetek adatai illetékességi területe és alapfeladatai
Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Megnevezése:  Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Hivatalos megnevezése:  Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Rövidítése: KDT KTVF
Angol megnevezése: The Middle Transdanubian Inspectorate for Environmental Protection, Natural Protection and Water Management
Német megnevezése: Mitteltransdanubisches Inspektorat für Umweltschutz, Naturumweltschutz und Wasserwesen
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér u. 1.
Igazgató: Dr. Zay Andrea
Telephelyek: Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 1.;
Veszprém, Patak tér 4.;
Gárdony, Üdülők útja 27.; 
Alsóőrs, Vasút sor 17. 
Postacím: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér u. 1.
Telefonszám: (22) 514-300
Fax: (22) 313-564
E-mail cím:  kozepdunantuli@zoldhatosag.hu
Internet:

kdtktvf.zoldhatosag.hu
www.kvvm.hu/balaton/index.htm

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
illetékességi területe és alapfeladatai

Illetékességi területe:
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területe kiterjed: 
Fejér-megye teljes közigazgatási területére, 
Veszprém megyei jogú város közigazgatási területére, 
Dunaújváros
megyei jogú város közigazgatási területére, 
Szekszárd
megyei jogú város közigazgatási területére, 
Baranya megyéből Ófalu közigazgatási területére, 
Somogy megyéből: Balatonszabadi, Kánya, Siófok, Siójut, Tengőd közigazgatási területére, 
Tolna megye területére – kivéve: Attala, Csikóstőttős, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kismányok, Lápafő, Nagymányok, Nak, Váralja, Várong közigazgatási, valamint Paks városában a Paksi Atomerőmű területe. 
Veszprém megye területére – kivéve : Egyházaskesző, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs, Malomsok, Marcaltő, Várkesző közigazgatási területe. 
Folyó- és tószabályozási vízügyi hatósági eljárásokban a Balaton és a Velencei-tó, valamint a Sió a Balatontól a torkolatig.

Alapfeladatai:
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség fő feladati során engedélyezi a környezethasználatra irányuló tevékenységek végzését és ellenőrzi, hogy ezen tevékenységek végzése illetve felhagyása megfelel-e a környezetvédelmi követelményeknek. A környezeti kárelhárítással kapcsolatos felügyelőségi feladatokat ellátja és koordinálja. A környezet állapotát jellemző adatokat méri, gyűjti, feldolgozza, nyilvántartja és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi. Környezeti kár bekövetkezése esetén irányítja a kárelhárítási munkálatokat.

A földtani, vártani, növénytani, állattani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme érdekében engedélyezési és ellenőrzési tevékenységet folytat. A védett természeti területekről, NATURA 2000 területekről, ökológiai hálózatokhoz tartozó területekről nyilvántartást vezet és ezek állapotát, a Nemzeti Park igazgatóságokkal együttműködve, folyamatosan figyelemmel kíséri a természeti károk megelőzése érdekében.

A Felügyelőség - ha jogszabály másként nem rendelkezik - gyakorolja az I. fokú vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket. Ennek keretében fő feladataként engedélyezi a különböző vizimunkák elvégzését, vizilétesítmények megépítését és üzemeltetését, vizhasználatok gyakorlását.

A Felügyelőség a vízügyi felügyelet keretében mint I. fokú hatóság ellenőrzi is a vizilétesítmények előírásoknak megfelelő megvalósítását, üzemeltetését, továbbá más hatóság által engedélyezett munkák esetében a tett vízügyi előírások betartását.

Feladatunk még az engedély nélkül megvalósított létesítmények, vizhasználatok folyamatos felderítése. Ezen túlmenően működtetjük a vizikönyvi okirattárat, segítjük a települési önkormányzatokat vízügyi vonatkozású hatósági feladataik ellátásában.

Részt veszünk a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok munkájában és szakmai bizottságaiban, készültség esetén az ár és bevízvédekezés feladatában. Meghatározott körben ellátunk egyes ingatlan nyilvántartásban történő bejegyzéssel összefüggő feladatokat is. (pl: vízvezetési szolgalom)

Közreműködése a tájékoztató rendszerben:
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség dolgozta ki és működteti a tájékoztató rendszert. Összehangolja a közreműködő szervezetek feladattal összefüggő tevékenységét. Az illetékességi területéhez tartozó mintavételi helyekről mintát vesz és továbbítja az illetékes ÁNTSZ-ekhez, akik elvégzik a megfelelő vizsgálatokat. E vizsgálati eredményeket és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mérőállomásán végzett vizsgálatok eredményeit feldolgozza és a nyilvánosság számára elérhetővé teszi.