A fenti ábrákon a hőmérséklet (közép, minimum, maximum) időbeli alakulása látható. Feltüntetjük azt a hőmérsékleti tartományt, amelyen belül a minimum, a maximum és a napi középhőmérséklet országos átlaga 80 %-os valószínűséggel helyezkedik el (val. 80 %), vagyis 10-10 % annak az esélye, hogy a hőmérséklet a jelzett tartománynál magasabb, illetve alacsonyabb legyen. Megjelölünk egy szűkebb tartományt is (val. 50 %), amelynél magasabb, illetve alacsonyabb értékek előfordulásának esélye 25-25 %. Megadjuk azt a középső hőmérsékleti értéket is (medián), amelynél kisebb, illetve nagyobb érték azonos valószínűséggel fordul elő. A hőmérséklet időbeli alakulása összevethető az 1971-2000 közötti 30 éves, országos átlaggal (átlag).

A napi középhőmérsékletnél különböző küszöbértékeket is feltüntettünk:
-10 °C (extrém hideg), 0 °C (hideg), 12 °C (fűtési küszöb) és 25 °C (hőségriadó küszöb).

A pentád csapadékösszeg éghajlati átlaga és előrejelzett értéke (mm)

Az ábra a csapadékmennyiségre vonatkozik. A pirossal jelölt oszlopokban a megadott pentádra vonatkozó csapadékösszegnek az 1971-2000 közötti 30 éves, országos éghajlati átlaga látható, míg a zölddel jelzett oszlopok az Európai Középtávú Előrejelzési Központ modelljének (ECMWF) előrejelzése alapján számított csapadék-mennyiséget mutatja be ugyanazon időszakra és területre.

Az éghajlati átlagok az 1971-2000. év közötti, 30 évi időszakra vonatkoznak.
Az előrejelzett és az éghajlati adatok az országos átlagértéket mutatják.


Kiadja az Országos Meteorológiai Szolgálat (www.met.hu), megjelenik hetente
Kiadásért felel: dr. Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnök
Készíti: Időjárás-előrejelző Osztály, szakmai felelős: dr. Bonta Imre
Megrendelhető: 1024. Bp. Kitaibel Pál u. 1. telefon: 346-4777, email: metinfo@met.hu