KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 2
Tartalomjegyzék

Előszó
Bevezetés
I. A talaj és védelme
II. Talajmintavétel
III. A szennyezett talaj kockázatának vizsgálata
IV. Hulladékgazdálkodás
V. A nehézfémek vizsgálatának egyes kérdéseiről
VI. Egyes organikus szennyezők analíziséről
VII. A gyakrabban alkalmazott módszerek ismertetése - (Anorganikus szennyezők)
VIII. Laboratóriumi talajtani alapvizsgálatok
IX. Helyszíni vizsgálatok
X. Balesetvédelem, óvó rendszabályok
XI. Minőségellenőrzés
XII. Talajszennyezettség minősítése a hazai szabályozásban
XIII. Fontosabb fogalmak és rövidítések
XIV. Felhasznált irodalom

 
tartalomjegyzék következő előző