Tartalomjegyzék

Előszó
Bevezető
1. A monitoring rendszer tervezésének általános szempontjai
2. A monitoring rendszer telepítésének tervezése
2.1 A vízminőség-észlelő állomások
2.2 Ismételt feltárások
2.3 Kiegészítő monitoring rendszer telepítése
3. A monitoring rendszer létesítményei, műszaki kiképzésük, karbantartásuk
3.1 Vízminőség-észlelő kutak
3.2 Vízminőség-mintavevő szondák
3.3 Vízminőség-regisztráló szondák
3.4 A feltárások, a helyszíni vízminőség-vizsgálatok és a kiegészítő monitoring eszközei
3.5 A karbantartás szempontjai
4. A vizsgálandó paraméterek köre, gyakoriság
4.1 Vízkémiai vizsgálatok
4.2 Mikrobiológiai vizsgálatok
4.3 Környezeti izotópok vizsgálata
4.4 Kiegészítő monitoring
5. Az adatok értékelése
5.1 Közvetlen értékelés
5.2 Az értékeléshez szükséges egyéb információk
5.3 A szennyeződésterjedés modellezése az aktuális feltételekkel, összevetése a mért adatokkal
5.4 A szennyeződésterjedés további alakulásának előrejelzése, módosító javaslatok a monitoringra vonatkozóan
5.5 A monitoring befejezése
6. Az adatok tárolása és forgalma
6.1 Az észlelő objektumok törzsadatai
6.2 Az észlelési adatok feldolgozása, tárolása
6.3 Az adatforgalomra vonatkozó előírások
7. A bányászattal kapcsolatos speciális szempontok


 
tartalomjegyzék következő előző